Prachtlandschap Noord-Holland!
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

© Theo Baart

Prachtlandschap Noord-Holland!
Leidraad Landschap &
Cultuurhistorie 2018


Scroll down

WELKOM BIJ DE LEIDRAAD LANDSCHAP & CULTUURHISTORIE 2018

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 (Leidraad) is een provinciale handreiking voor het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap, zoals bebouwing, agrarische bedrijven, infrastructuur of vormen van energieopwekking. De Leidraad geeft gebiedsgerichte én ontwikkelingsgerichte beschrijvingen en biedt zo toepasbare informatie over de manier waarop ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. De provincie beoogt met deze Leidraad om samen met bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en initiatiefnemers te werken aan het behouden en versterken van de kwaliteit van het landschap en de cultuurhistorie.

 

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 is
door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 10 april 2018.
De Leidraad 2018 is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)
verankerd in artikel 15 (ruimtelijke kwaliteitseis).

 

Per 5 maart 2019 zijn enkele beperkte wijzigingen doorgevoerd in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

Bekijk hier het overzicht

 

Back to top